Monitors

Een monitor is een uitstekende methode om systematisch informatie te verzamelen. Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf. Tegenwoordig putten we daarbij volop uit online onderzoeksmogelijkheden, maar als de situatie daarom vraagt zetten we ook andere monitoring tools in. Een kleine greep uit ons rijke arsenaal.

Monitor Sociale Veerkracht. Deze meting brengt de sociale veerkracht op wijkniveau in beeld. De meting geeft gemeenten inzicht in de mate van zelf- en samenredzaamheid. De meting maakt het mogelijk de effectiviteit van wijkgericht werken op wijkniveau te monitoren en biedt aangrijpingspunten voor het concretiseren of aanscherpen van beleid.

Gerelateerde projecten

Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35