Nieuws

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

drs. Eva Stultjens
   
9 maart 2021

Ruim de helft van de Brabanders maakt zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek dat we samen met Pyrrhula Research Consultants in opdracht van Kunstloc Brabant deden, blijkt het een van de sectoren te zijn die het hardst is getroffen door de coronacrisis. Met name zelfstandigen in kunst en cultuur hebben direct steun nodig. Kunstloc adviseert dan ook om met maatregelen te komen voor een duurzaam herstel van de sector, en te investeren in cultuurparticipatie van jongeren en kwetsbare groepen. 

Ruim een kwart van de culturele instellingen en kunstenaars verwacht in de financiële problemen te komen. Zes op de tien culturele instellingen en zeven op de tien kunstenaars verwachten in 2020 minder dan 70 procent van hun omzet te hebben behaald. Die inschatting is gebaseerd op de eerste drie kwartalen van 2020, de situatie is waarschijnlijk nu nog ernstiger door de aangescherpte maatregelen. Bijna tweederde van de Brabanders vindt het erg als initiatieven en gezelschappen door de coronacrisis failliet zouden gaan, en de helft van de Brabanders kan niet wachten tot ze weer fysieke culturele activiteiten kunnen ondernemen.

De coronacrisis laat ook de creativiteit en veerkracht van de cultuursector zien. Er worden allerlei interactieve manieren bedacht om cultuur te bieden, en dat wordt zeer gewaardeerd. Een derde van de Brabanders heeft online cultuur bezocht, maar slechts 8 procent van de bezoekers is bereid daarvoor (meer) te betalen. Voorlopig zorgen de alternatieven dus maar voor beperkte opbrengsten, en lopen de vaste lasten door.

Ongeveer de helft van de culturele instellingen in ons onderzoek heeft aanspraak gemaakt op landelijke steunmaatregelen. Omdat deze steun vooral wordt besteed om te overleven, komt dit nauwelijks terecht bij artiesten en tijdelijke krachten. Vooral de situatie van zelfstandigen is daardoor nijpend. Kunstenaars en cultuurprofessionals teren in op reserves of het inkomen van een partner. Konden zij nog wel aanspraak doen op de eerste Tozo, in verband met de partnertoets is dat nu niet meer mogelijk. Noodgedwongen zoeken zij een (bij)baan buiten de cultuursector. Dit betekent dat ontwikkeling op cultureel vlak voor hen en voor hun publiek stokt.

Uit deze resultaten van het onderzoek naar de gevolgen voor cultuursector concludeert Kunstloc Brabant dat rek eruit is. Zonder steunmaatregelen vallen er op korte termijn gaten in de culturele infrastructuur en verschraalt het aanbod. Voorkomen dat dit gebeurt is vele malen efficiënter dan later de schade te herstellen. Kunstloc Brabant doet hiervoor drie belangrijke aanbevelingen aan het culturele veld, beleidsmakers en overheden. Lees hierover meer op de website van Kunstloc.

 

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en het downloaden van de publicatie, of neem contact op met adviseur-onderzoeker Britte van Dalen.

Vergelijkbare actualiteiten