Duurzaamheidsimpact- en monitoring

Wij geven een brede invulling aan het begrip duurzame ontwikkeling. In onze ogen gaat het om een harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen, waarbij het welzijn van mensen centraal staat.

Zo verbeteren we de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Kwaliteit die samenhangt met zaken als gezondheid, veiligheid en de natuurlijke omgeving, maar ook altijd met de vraag of in de toekomst onze welvaart en ons welzijn nog wel gegarandeerd is. Het uitgangspunt daarbij is dat onze kinderen en kleinkinderen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als wijzelf, en dat onze ontwikkeling niet ten koste gaat van die van anderen. Kwaliteit van leven is een begrip dat op verschillende schaalniveaus betrekking kan hebben: dat van het individu, dat van een gemeenschap, dat van een stad, van een regio en zelfs van een land. Voor ons is deze brede manier van kijken al sinds jaar en dag vanzelfsprekend.

 

Duurzame ontwikkeling in beeld

Om de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving vorm te geven en een stap verder te brengen, is het van belang om inzichtelijk te maken hoe het met die ontwikkeling gesteld is. We kunnen immers alleen bepalen of geleverde inspanningen het gewenste resultaat hebben als we duurzame ontwikkeling meetbaar maken. Het PON & Telos heeft om die reden een breed scala aan instrumenten ontwikkeld waarmee we duurzame ontwikkeling in beeld kunnen brengen. Dit doen we met o.a. de Duurzaamheidbalans, de daaruit voortvloeiende Duurzaamheidbenchmark, de Sustainable Development Goals Monitor, het Duurzaamheidsportret, de Wijkbalans, de Woningcorporatie Monitor, de PPP-scan en ten slotte ook met methodieken die carbon accounting inzichtelijk maken, zoals PCAF, CO2-footprint en RAMEA.

 

De onderzoeken voeren we uit voor een breed palet aan opdrachtgevers, zoals provincies, gemeenten, woningcorporaties, financiële instellingen en commerciële bedrijven.

dr. Inge van Roovert
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over dit thema? Of over wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op met Inge van Roovert
i.vanroovert@hetpon-telos.nl 06 30 72 25 64

Ons team Duurzaamheidsimpact- en monitoring