Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat

Doorlooptijd:
april 2017-augustus 2017
Opdrachtgever:
Gemeenten Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Brabantkennis

In deze kwalitatieve verkenning voor de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand staat het perspectief van Poolse arbeidsmigranten centraal. Dit onderzoeksrapport is dan ook met name ge­baseerd op interviews met 46 Poolse arbeidsmigranten. Hoe ervaren zij het wonen, werken en maat­schappelijk participeren in Nederland? Wat hebben ze nodig om hun leven in Nederland verder vorm te geven? Daarnaast zijn interviews gehouden met negen sleutelfiguren met een Poolse achtergrond en tien informanten werkzaam bij verschillende ondernemingen (bedrijven, uitzendbureaus en bedrijf dat het beheer van woonlocaties doet). Het doel van dit exploratieve onderzoek was kennis en inzichten te generen over de nieuwe migranten uit Polen om ontwikkelingen en knelpunten alsmede aanknopings­punten voor beleid te formuleren.

Publicaties

De resultaten zijn te lezen in de rapportage ‘Poolse arbeidsmigranten in de Langstraat’

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Marleen van de Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Vergelijkbare projecten