Arbeidsmigratie: beleidskeuzes en maatschappelijke impact

De inzet van internationale werknemers is de laatste jaren sterk gegroeid. Ook op de beleidsagenda’s van overheden krijgt het vraagstuk weer prioriteit. Niet alleen vanwege de uitwassen wat betreft arbeid en wonen die nu zichtbaar worden tijdens de coronacrisis, maar ook al eerder omdat gemeenten bijvoorbeeld de kaders rondom de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aan het ontwikkelen zijn. Nog maar mondjesmaat wordt ook de impact van arbeidsmigratie op de lokale gemeenschap en de integratie van arbeidsmigranten zelf meegenomen in beleid. Het PON ondersteunt gemeenten, regio’s en provincies op het gebied van arbeidsmigratie via onderzoeks- en advieswerk.

Integrale benadering van het vraagstuk

Voor ons is een integrale benadering van het vraagstuk arbeidsmigratie de sleutel tot succes. In ons onderzoek brengen we daarom de hele keten in beeld. En voor ons advieswerk betekent het dat we onze opdrachtgevers stimuleren om, bij het formuleren van een aanpak en beleidskaders, de integraliteit van het vraagstuk en de impact van arbeidsmigratie op de domein arbeid, wonen en samenleven mee te nemen.

Onze manier van onderzoeken

Bij onze onderzoeken hanteren we dus altijd een integrale benadering, waarbij we de hele keten in beeld brengen. Voor iedere onderzoeksgroep gebruiken we de meest passende methodieken.

Advies en inzet bij samenwerkingsverbanden

Op het vlak van advies ondersteunden we verschillende gemeenten en provincies bij hun beleidsprocessen.
Onderstaand schema laat zien welke methoden we tijdens zo’n traject gebruiken. Ook worden we regelmatig ingezet bij samenwerkingsverbanden.

dr. Marleen van der Haar
Senior adviseur-onderzoeker
Wil je meer informatie over Arbeidsmigratie?
Neem contact op met Marleen van der Haar
m.vanderhaar@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 36

Relevante projecten