Nieuws

Lancering Waarde van cultuur 2022

Bo Broers MSc
   
21 juni 2022

21 juni 2022 – De Nederlandse cultuursector kreeg flinke klappen in coronatijd. Ook in Noord-Brabant namen het aanbod en de activiteiten van instellingen drastisch af, maar deze afname is niet sterker dan elders in het land. De monitor Waarde van cultuur 2022 laat zien dat Brabantse culturele infrastructuur en het cultuuraanbod nog steeds bescheiden zijn in vergelijking met andere provincies. Onder meer deze conclusie kan worden getrokken uit de derde editie van Waarde van cultuur. Het meerjarige onderzoek volgt de ontwikkelingen van de culturele sector in Noord-Brabant samenstelden. Dinsdag 21 juni is het rapport gepresenteerd.

 

De monitor Waarde van cultuur 2022 Waarde van cultuur 2022 – een onderzoek van Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en Boekmanstichting – deelt nieuwe inzichten over de Brabantse cultuursector. Juist nu, na twee coronajaren, is het belangrijk om op basis van feiten en cijfers de sector te beschouwen en te duiden. Het onderzoek biedt belangrijke inzichten voor iedereen die zich met cultuur in Brabant bezighoudt, zoals bestuurders, beleidsmakers, maar ook zeker professionals in het culturele veld en onderzoekers. In Waarde van cultuur 2022 zijn op basis van feiten en cijfers de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector beschreven tot eind 2021.

 

Zorgen en kansen

De afgelopen twee jaar liep het aantal cultuurbezoekers enorm terug en cultuur werd voor de Brabanders een steeds minder groot onderdeel van hun leven. Hierdoor zijn veel individuele makers en kunstenaars in financiële en persoonlijke problemen gekomen en werk elders gaan zoeken. Een van de gevolgen was de dalende werkgelegenheid in de culturele sector. De arbeidsmarkt in de sector was in Brabant al bijzonder kwetsbaar en is verder onder druk komen te staan. De zorgen over het uitblijven van werk onder makers en over personeelstekorten bij instellingen zijn in Brabant groter dan in de rest van het land. Maar men ziet ook kansen, bijvoorbeeld om werk anders te gaan organiseren. De onderzoekers spreken de hoop uit dat overheden en instellingen wat doen met de zorgen en de kansen.

 

Een aantal bevindingen uit de Waarde van cultuur 2022

 

Cultureel aanbod blijft achter
Brabant scoort een lage middenmootpositie als het gaat om culturele voorzieningen en aanbod.  Dit is opvallend, aangezien Brabant qua omvang en inwoneraantal de derde provincie van het land is. Tegelijk vinden Brabanders kunst en cultuur, ook in tijden van corona, belangrijk voor de samenleving. Zeker jonge Brabanders hechten veel waarde aan cultuur. In de coronajaren zijn Brabanders iets gematigder over de bijdrage van kunst en cultuur aan verschillende sociaalmaatschappelijke aspecten, zoals ontmoeting tussen mensen, welzijn en de rol van kunst en cultuur in een wijk of buurt.

 

Cultuuruitgaven Brabantse overheden stijgen minder hard dan elders
De cultuuruitgaven van Brabantse overheden stijgen licht, maar minder hard dan elders in Nederland. De gemeenten blijven de grootste publieke financiers van cultuur. In Brabant dalen de cultuuruitgaven per hoofd van de bevolking licht.

 

Cultuureducatie en amateurkunst
Het aantal cultuurstudenten op het mbo in Brabant stijgt, terwijl het aantal op hbo en wo-niveau daalt. De hbo-masters daarentegen zijn juist meer in opkomst. Onder de Brabantse cultuurbeoefenaars stijgt de ontwikkelingsbehoefte: er worden meer lessen en cursussen gevolgd. Amateurkunstverenigingen in Brabant zetten zich ook maatschappelijk in, in Brabant meer dan elders.

 

Waarde van cultuur 2022: de staat van de culturele sector in Noord-Brabant is een initiatief van Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants en Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad.

Publicatie

Bovenstaande is een greep uit de informatie en inzichten die Waarde van cultuur 2022 biedt. Kijk voor meer informatie en hoe de publicatie te downloaden is op onze projectpagina.

Bo Broers MSc
Zelfstandig onderzoeker
Wil je meer informatie?
Neem contact op met Bo Broers
b.broers@hetpon-telos.nl 06 30 03 85 66

Misschien vind je deze projecten ook interessant:

Vergelijkbare actualiteiten