Duurzaamheidstransities

Verbindend verduurzamen. Dat is onze missie. Transities naar een duurzamere samenleving, zoals de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie, draaien niet alleen om techniek. Het zijn vooral ook sociaal-maatschappelijke veranderingsprocessen, met bestuurlijke, beleidsmatige, financieel-economische en ruimtelijke uitdagingen.

Want of het nu gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategieën, klimaatadaptatie op stadsniveau, of om het verduurzamen van wijken en buurten: deze opgaven zijn complex en omgeven met onzekerheden. Om oplossingen te vinden die haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn, is er op verschillende niveaus samenwerking nodig tussen (en binnen) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wij helpen deze partijen te verbinden zodat ze samen oplossingen kunnen vinden, en hebben daarbij – vanuit onze missie – altijd oog voor wat deze oplossingen betekenen voor verschillende groepen mensen in de samenleving. Onze expertise richt zich dan ook op de vraag wie er kunnen, willen en mogen meedoen. En onder welke voorwaarden. Omdat we werken met een multidisciplinair team van adviseurs en onderzoekers – van participatiespecialisten en monitoringsdeskundigen tot kenners van gebiedsontwikkeling – kunnen we voor iedere opgave de juiste mix van kennis en competenties bijeenbrengen. Zo leveren we met onze projecten een bijdrage aan de transitieprocessen naar een duurzame en gezonde samenleving.

Onze projecten zijn grofweg onder te verdelen in de drie thema’s: Circulaire economie, de Energietransitie en Sustainable impact.

Meer informatie over wat we doen op het gebied van duurzaamheidstransities? Neem contact op met Susanne Agterbosch
s.agterbosch@hetpon-telos.nl 06 30 03 76 27