Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
juni 2022 – juli 2023
Opdrachtgever:

In 2022 is de gemeente Eindhoven gestart met het bouwen van het netwerk preventief jeugdbeleid waarmee zij vormgeeft aan de vierde ambitie van het preventief jeugdbeleid: meer focus en intensiever partnerschap met en tussen de stakeholders in het preventieve jeugddomein (Eindhoven, september 2021). In de afgelopen anderhalf jaar zijn er elk kwartaal netwerksessies met diverse partners in het preventieve veld op verschillende locaties in Eindhoven georganiseerd. In de sessies is ruimte voor ontmoeting, om elkaar te leren kennen, om samenwerkingsrelaties te versterken en voor inhoudelijke kennisdeling. Het netwerk is bedoeld als broedplaats voor het scherper krijgen van de behoeften van de doelgroep en het samenwerken aan een passend toekomstig aanbod.

In dit project hebben we het team jeugd van de gemeente Eindhoven geholpen bij het verder doordenken van de netwerkontwikkeling en om de vertaalslag van het preventief jeugdbeleid naar de voorwaarden voor het functioneren van het netwerk te maken. Daartoe hebben we allereerst op basis van een kwalitatieve verkenning een reflectie gegeven op de netwerkvorming en een aantal adviespunten voor het versterken van het netwerk geformuleerd. Vervolgens hebben we, om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en structuur van het netwerk en om na te kunnen gaan of de netwerksessies opbrengen waarvoor ze bedoeld zijn, een sociale netwerk analyse en een evaluatie van de netwerksessies uitgevoerd. Ter afsluiting hebben we een interactieve lezing gegeven tijdens de netwerksessie van het netwerk preventief jeugdbeleid op 6 juli 2023 in Eindhoven.

Publicaties

Download hier het rapport ‘Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven’, lees het verslag van de Netwerksessie ‘De kracht van netwerken’ of bekijk het advies dat we schreven:

 

Download rapport Download verslag Netwerksessie Download advies
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70

Vergelijkbare projecten