PORTFOLIO

Boek 'Een ander land'
2022
Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)
December 2022 t/m maart 2023
Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze
Gemeente Bernheze
februari – mei 2022
Het Gemeenschapshuis 2.0
’t Heft, VSB Fonds en gemeente Oss
5 pilots – maart 2021-april 2022
Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners
gemeente Bergen op Zoom
maart 2022 – december 2023
Woningbouwcorporatie monitor 2022
mei - december 2022
Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant
Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (provincie Noord-Brabant)
augustus 2021 - september 2022
Digitalisering Hoogeloon
november 2021 - juli 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Werelden van verschil. Achterstandproblematiek in Nederland in kaart gebracht
2021
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Evaluatie azc Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
juli - oktober 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
Verkenning gezonde verstedelijking Brabant
Voorjaar 2021 tot zomer 2022
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Pilots Gemeenschapshuizen 2.0: 't Heft gemeente Oss
VSB fonds | Gemeenschapshuis 't Heft | Gemeente Oss
maart 2021 t/m mei 2022
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Mei 2020
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Herbestemming vrijkomende kerken
2016
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35