PORTFOLIO

01
Gemeenschapshuizen 2.0

Hoe verbreed je de maatschappelijke rol van je gemeenschapshuis en hoe versterk je het eigenaarschap van de gemeenschap bij je huis? We hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld.

Lees meer
02
Theory of Change

Een Theory of Change (ToC) helpt je bij het bedenken van de stappen waarmee je als organisatie je doelstellingen kan halen

Lees meer
03
Woningcorporatie monitor

Monitor die de duurzaamheidsscores van alle woningcorporaties in Nederland in beeld brengt.

Lees meer
04
Sustainable Development Goals-monitor (SDG-monitor)

Een instrument waarmee gemeenten de voortgang kunnen meten van de SDG's

Lees meer
05
PPP-scan

Scan waarmee je concrete beleidsvoornemens en projectplannen kan beoordelen op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Lees meer
06
PCAF

Een methode die de klimaatimpact van financieringen berekent

Lees meer
07
Duurzaamheidsportret

Een instrument waarmee je zeer gedetailleerd kan zien hoe de duurzaamheidsprestaties van je gemeente zich door de tijd ontwikkelen

Lees meer
08
Duurzaamheidsbenchmark

Hoe scoort jouw gemeente op duurzaamheid vergeleken met andere gemeenten?

Lees meer
09
Quick Scan Impact Corona

Een gratis scan voor Brabantse gemeenten die de impact van de coronacrisis meet voor de gemeentelijke organisatie

Lees meer
10
Waarstaatjegemeente.nl Burgerpeiling

Hoe scoort jouw gemeente bij inwoners?

Lees meer
11
Research community

Via verschillende technieken zoals discussieplatformen, polls of storytelling geven de deelnemers diepgaande informatie over het te onderzoeken onderwerp.

Lees meer
12
Triviant Brainstorm methode

Wilt u in kort tijdsbestek inzicht te krijgen in ‘wat er speelt’ binnen uw doelgroep? Welke beelden, gevoelens en beleving hebben inwoners bijvoorbeeld ten aanzien van diverse thema’s? Dan is de triviant brainstorm methode geschikt.

Lees meer
13
Effectmetingen voor campagnes

Houdt u een campagne en wilt u weten wat het bereik en de impact van uw campagne is?

Lees meer
14
Tevredenheidsonderzoek

Wilt u specifiek weten wat de tevredenheid is van uw klanten, burgers, cliënten, inwoners of gebruikers over uw beleidsvoering of dienstverlening?

Lees meer
15
(Online) vragenlijsten

Behalve de Waarstaatjegemeente.nl burgerpeilingen zijn er uiteraard ook burgerpeilingen op maat te maken.

Lees meer
16
Diepte interviews

Om goed een mening of visie te kunnen doorgronden, kan een diepte interview een nuttige methode zijn.

Lees meer
17
Focusgroepen

Een vorm van kwalitatief onderzoek om face-to-face verdiepende informatie ophalen, is een focusgroep

Lees meer
18
Telefonische interviews

Wilt u op korte termijn van veel personen informatie verkrijgen, dan kan het PON ook telefonische interviews houden.

Lees meer
19
Beleidsanalyse

Wilt u weten wat de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van uw beleid of programma is?

Lees meer
20
Literatuurstudies

Wij analyseren externe documentatie, bijvoorbeeld uit de wetenschap, om voor u informatie in te winnen over een zeker onderwerp.

Lees meer
21
Documentanalyse

Wij analyseren verschillende documenten van u en/of uw stakeholders.

Lees meer
22
Veerkrachtdialoog

Hoe versterk of benut je de sociale veerkracht in je eigen buurt, dorp of wijk? Wij hebben hiervoor een serious game ontwikkeld.

Lees meer
23
Waarstaatjegemeente.nl Ondernemerspeiling

Om als gemeente een stimulerend beleid te ontwikkelen, is het van belang om te weten hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren.

Lees meer
24
Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Lees meer
25
Panels

Panelonderzoek is een vorm van continuonderzoek waarbij een vaste groep mensen (representatief voor een bepaalde populatie) regelmatig wordt ondervraagd.

Lees meer
26
Monitors

Bij het PON maken we niet alleen gebruik van bestaande monitors, we ontwíkkelen ze ook zelf.

Lees meer
27
Scenario maquette

Een scenario maquette is een mengvorm van een maquette en een cartoon. Het biedt de mogelijkheid om vroeg in het proces verschillende stakeholders bij elkaar te brengen en in kleine groepjes op een creatieve manier nieuwe mogelijkheden te bedenken voor een plek of problematiek.

Lees meer
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35