PORTFOLIO

Boek 'Een ander land'
2022
Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven
juni 2022 – juli 2023
Typologie 'Omgaan met verandering'
juni 2022- januari 2023
Ervaren Brede Welvaart in Brabant
zomer 2022 – zomer 2023
Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)
December 2022 t/m maart 2023
Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze
Gemeente Bernheze
februari – mei 2022
Het Gemeenschapshuis 2.0
’t Heft, VSB Fonds en gemeente Oss
5 pilots – maart 2021-april 2022
Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners
gemeente Bergen op Zoom
maart 2022 – december 2023
Digitalisering Hoogeloon
november 2021 - juli 2022
De kracht van de raad
oktober 2021 – mei 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Organisatienetwerken in het jeugddomein
Tranzo/Tilburg University, Het PON & Telos en diverse gemeenten
2016 - 2024
De kracht van netwerksturing
2021-2022
Raadsleden en de regio: een verkenning in Brabant
juli 2021 - maart 2022
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio's
Provincie Noord-Brabant
januari - juli 2021
Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein
okt 2021 - juni 2022
Van Werk naar Werk
Oktober 2020 - mei 2021
‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht
juni 2020 - april 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Pilots Gemeenschapshuizen 2.0: 't Heft gemeente Oss
VSB fonds | Gemeenschapshuis 't Heft | Gemeente Oss
maart 2021 t/m mei 2022
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Mei 2020
Burgerpanel Oisterwijk
continu
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant
Mei 2016
Herbestemming vrijkomende kerken
2016
Waar kunnen we je mee helpen?
info@hetpon-telos.nl (013) 535 15 35