Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
juni 2022 – juli 2023
Opdrachtgever:

In 2022 is de gemeente Eindhoven gestart met het bouwen van het netwerk preventief jeugdbeleid waarmee zij vormgeeft aan de vierde ambitie van het preventief jeugdbeleid: meer focus en intensiever partnerschap met en tussen de stakeholders in het preventieve jeugddomein (Eindhoven, september 2021). In de afgelopen anderhalf jaar zijn er elk kwartaal netwerksessies met diverse partners in het preventieve veld op verschillende locaties in Eindhoven georganiseerd. In de sessies is ruimte voor ontmoeting, om elkaar te leren kennen, om samenwerkingsrelaties te versterken en voor inhoudelijke kennisdeling. Het netwerk is bedoeld als broedplaats voor het scherper krijgen van de behoeften van de doelgroep en het samenwerken aan een passend toekomstig aanbod.

In dit project hebben we het team jeugd van de gemeente Eindhoven geholpen bij het verder doordenken van de netwerkontwikkeling en om de vertaalslag van het preventief jeugdbeleid naar de voorwaarden voor het functioneren van het netwerk te maken. Daartoe hebben we allereerst op basis van een kwalitatieve verkenning een reflectie gegeven op de netwerkvorming en een aantal adviespunten voor het versterken van het netwerk geformuleerd. Vervolgens hebben we, om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en structuur van het netwerk en om na te kunnen gaan of de netwerksessies opbrengen waarvoor ze bedoeld zijn, een sociale netwerk analyse en een evaluatie van de netwerksessies uitgevoerd. Ter afsluiting hebben we een interactieve lezing gegeven tijdens de netwerksessie van het netwerk preventief jeugdbeleid op 6 juli 2023 in Eindhoven.

Publicaties

Download hier het rapport ‘Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven’, lees het verslag van de Netwerksessie ‘De kracht van netwerken’ of bekijk het advies dat we schreven:

 

Download rapport Download verslag Netwerksessie Download advies
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70
Boek 'Een ander land'
2022
Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)
December 2022 t/m maart 2023
Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze
Gemeente Bernheze
februari – mei 2022
Het Gemeenschapshuis 2.0
’t Heft, VSB Fonds en gemeente Oss
5 pilots – maart 2021-april 2022
Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners
gemeente Bergen op Zoom
maart 2022 – december 2023
Woningbouwcorporatie monitor 2022
mei - december 2022
Zonder water, geen later. Naar een omslag in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant
Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (provincie Noord-Brabant)
augustus 2021 - september 2022
Digitalisering Hoogeloon
november 2021 - juli 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Werelden van verschil. Achterstandproblematiek in Nederland in kaart gebracht
2021
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Evaluatie azc Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk
juli - oktober 2021
NP RES adviesrapport leernetwerk Ruimte en Energie
september 2021 – februari 2022
Verkenning gezonde verstedelijking Brabant
Voorjaar 2021 tot zomer 2022
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
EnergyMeasures
Horizon2020
september 2020 - voorjaar 2024
Pilots Gemeenschapshuizen 2.0: 't Heft gemeente Oss
VSB fonds | Gemeenschapshuis 't Heft | Gemeente Oss
maart 2021 t/m mei 2022
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Mei 2020
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Herbestemming vrijkomende kerken
2016

Vergelijkbare projecten