Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven

Contactpersoon:
dr. Mariëlle Blanken
Doorlooptijd:
juni 2022 – juli 2023
Opdrachtgever:

In 2022 is de gemeente Eindhoven gestart met het bouwen van het netwerk preventief jeugdbeleid waarmee zij vormgeeft aan de vierde ambitie van het preventief jeugdbeleid: meer focus en intensiever partnerschap met en tussen de stakeholders in het preventieve jeugddomein (Eindhoven, september 2021). In de afgelopen anderhalf jaar zijn er elk kwartaal netwerksessies met diverse partners in het preventieve veld op verschillende locaties in Eindhoven georganiseerd. In de sessies is ruimte voor ontmoeting, om elkaar te leren kennen, om samenwerkingsrelaties te versterken en voor inhoudelijke kennisdeling. Het netwerk is bedoeld als broedplaats voor het scherper krijgen van de behoeften van de doelgroep en het samenwerken aan een passend toekomstig aanbod.

In dit project hebben we het team jeugd van de gemeente Eindhoven geholpen bij het verder doordenken van de netwerkontwikkeling en om de vertaalslag van het preventief jeugdbeleid naar de voorwaarden voor het functioneren van het netwerk te maken. Daartoe hebben we allereerst op basis van een kwalitatieve verkenning een reflectie gegeven op de netwerkvorming en een aantal adviespunten voor het versterken van het netwerk geformuleerd. Vervolgens hebben we, om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en structuur van het netwerk en om na te kunnen gaan of de netwerksessies opbrengen waarvoor ze bedoeld zijn, een sociale netwerk analyse en een evaluatie van de netwerksessies uitgevoerd. Ter afsluiting hebben we een interactieve lezing gegeven tijdens de netwerksessie van het netwerk preventief jeugdbeleid op 6 juli 2023 in Eindhoven.

Publicaties

Download hier het rapport ‘Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven’, lees het verslag van de Netwerksessie ‘De kracht van netwerken’ of bekijk het advies dat we schreven:

 

Download rapport Download verslag Netwerksessie Download advies
dr. Mariëlle Blanken
Senior adviseur-onderzoeker
Meer informatie?
Neem contact op met Mariëlle Blanken
m.blanken@hetpon-telos.nl 06 30 03 89 70
Boek 'Een ander land'
2022
Netwerk preventief jeugdbeleid Eindhoven
juni 2022 – juli 2023
Typologie 'Omgaan met verandering'
juni 2022- januari 2023
Ervaren Brede Welvaart in Brabant
zomer 2022 – zomer 2023
Dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek
Viva Vierlingsbeek en Groeningen (dorpsinitiatief)
December 2022 t/m maart 2023
Gemeenschapshuizenbeleid Bernheze
Gemeente Bernheze
februari – mei 2022
Het Gemeenschapshuis 2.0
’t Heft, VSB Fonds en gemeente Oss
5 pilots – maart 2021-april 2022
Visie Buitengebied Bergen op Zoom – participatie inwoners
gemeente Bergen op Zoom
maart 2022 – december 2023
Digitalisering Hoogeloon
november 2021 - juli 2022
De kracht van de raad
oktober 2021 – mei 2022
Staat van Bernheze
november 2021 – februari 2022
Organisatienetwerken in het jeugddomein
Tranzo/Tilburg University, Het PON & Telos en diverse gemeenten
2016 - 2024
De kracht van netwerksturing
2021-2022
Raadsleden en de regio: een verkenning in Brabant
juli 2021 - maart 2022
Toekomstvisie Alphen-Chaam
Gemeente Alphen-Chaam
november 2020-september 2021
Leefbaarheidsstudie Chaam
Gemeente Alphen-Chaam & Provincie Noord-Brabant
september 2020-mei 2021
Ouderenwerkloosheid in Brabant. Inventarisatie van projecten in de Brabantse arbeidsmarktregio's
Provincie Noord-Brabant
januari - juli 2021
Ondersteuning van EU-arbeidsmigranten door professionals in het zorg- en welzijnsdomein
okt 2021 - juni 2022
Van Werk naar Werk
Oktober 2020 - mei 2021
‘Couleur regionale’: Het netwerk van de Brabantse arbeidsmarktregio’s in beeld gebracht
juni 2020 - april 2021
Brabantse burgers in beeld 2021
Doorlooptijd: januari 2021 t/m maart 2021
Energietransitie: Haalbaarheid en betaalbaarheid
Draagvlakonderzoek provinciaal 'Uitvoeringsprogramma Energie' Noord-Brabant
2016 tot en met 2020
Energie voor Iedereen (EVI)
Doorlooptijd: 2019 - 2021
Pilots Gemeenschapshuizen 2.0: 't Heft gemeente Oss
VSB fonds | Gemeenschapshuis 't Heft | Gemeente Oss
maart 2021 t/m mei 2022
Zorgcoöperatie Hoogeloon 3.0
Mei 2020
Burgerpanel Oisterwijk
continu
Brabantpanel-onderzoeken
Diverse opdrachtgevers
Doorlopend
Initiatieven voor vluchtelingen in Brabant
Mei 2016
Herbestemming vrijkomende kerken
2016

Vergelijkbare projecten